Ynys Cybi Dewch Draw

Newyddion

Uwchraddio Llys Watling 

Mae 18 o fflatiau preswyl Llys Watling ger FFordd Llundain wedi cael eu uwchraddio mewn cynllun sydd hefyd yn arbed ynni. Cafwyd buddsoddiad ar y cyd gan y Cyngor Sir a Llywodraeth Cymru dan raglen adfywio y dref.
   
Arosfan Loriau Newydd

Mae cwmni Roadking wedi agor canolfan ar gyfer gyrrwyr lori sy'n teithio i neu o Gaergybi. Mae'r datblygiad £6.9m wedi creu dros 30 o swyddi ac yn cynnwys mannau parcio, cafe, siop, llety a cyfleusterau eraill.
 


  
Gwyl Caergybi 2015
Bydd gwyl flynyddol Caergybi yn dychwelyd dros benwythnos 24 i 26 Gorffennaf gyda amrwywiol ddigwyddiadau i'r teulu i gyd. Am fanylion ewch i wefan yr wyl, sef www.holyheadfestival.com
Croeso i Caergybi Ymlaen

Pwrpas y wefan hon yw i ddarparu gwybodaeth ar adfywio Caergybi a'ch hysbysu am brosiectau a chynlluniau i wella'r dref, ac am ddigwyddiadau. Rydym am ddatblygu y wefan ymhellach dros amser.

Rydym yn gobeithio y gwnewch ei hystyried i fod yn ddefnyddiol ac addysgiadol, ac y gwnewch ymweld eto yn fuan.

Cefndir

Gweledigaeth uchelgeisiol dros gyfnod o 10 mlynedd yw Caergybi Ymlaen, ar gyfer tref Caergybi, yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Lansiwyd y fenter hon ym 2003, roedd cefnogaeth lawn y cyhoedd i welliannau yng Nghaergybi yn amlwg. Fe drefnwyd arddangosfa 3 diwrnod i'r cyhoedd, fe fynychodd 2,000 o bobl.

Mae nifer o brosiectau adfywio ar droed a nifer ar ôl i'w cwblhau. Fe grewyd y wefan hon er mwyn hysbysu trigolion lleol am y rhaglen adfywio eang, ac fe ddylir hefyd ennyn diddordeb buddsoddwyr, ymwelwyr ac ymchwilwyr posibl.

Fe grewyd y wefan yn 2003 fel rhan o Gynllun Adfywio Tref Caergybi a arianniwyd gan Undeb Ewrop, y Cynulliad a Chyngor Sir Ynys Môn. Ariannir rhedeg y wefan rwan dan gynllun BRAND sydd wedi ei noddi gan Undeb Ewrop, y Cynulliad, a Cynghorau Mon a Caergybi.

Uned Datblygu Economaidd y Cyngor sydd yn rheoli'r wefan. Rydym yn awgrymu eich bod yn lawrlwytho'r fersiwn diweddaraf o'ch porwr gwe er mwy gweld y wefan ar ei orau.

Cynllun Ail-frandio Caergybi

Y mae cynllun marchnata newydd i Gaergybi ac Ynys Gybi wedi ei greu fel rhan o bartneriaeth gyda trefi Rhyl, Dun Laoghaire, ac Athy. Ariannwyd y cynllun yn bennaf gan raglen Interreg Ewrop, gyda arian cyfatebol gan y Cynulliad, Cyngor Sir Ynys Mon, a Cyngor Tref Caergybi. Er bod y cynllun Brand wedi dod i ben, mae swyddog y prosiect Elizabeth White yn parhau mewn rol swyddog adfywio Caergybi.

Website designed & hosted by WiSS Ltd | � Copyright 2013
070-270 070-271 070-272 070-281 070-282 070-284 070-285 070-290 070-291 070-292 070-293 070-293Big5 070-294 070-296 070-297 070-298 070-299 070-300 070-301 070-305 351-018 351-050 351-080 352-001 400-051 400-101 412-600 500-005 500-051 500-201 500-254 500-285 600-199 630-005 630-008 640-444 640-460 640-461 640-553 640-554 640-692 640-721 640-722 640-760 640-792 640-801 640-802 640-811 640-816 640-821 640-822 074-133 074-134 074-135 074-137 074-138 074-139 074-322 074-324 074-325J 074-338 074-343 074-344 074-404 074-674 074-676 074-679 074-924 078-702 083-640 090-055 090-056 090-076 090-077 090-078 090-091 090-160 090-161 090-554 090-600 090-601 090-602 350-001 350-001-LAB 350-001GB2312-LAB 350-018 350-020 350-021 350-022 350-023 350-024 350-025 510-050 510-301 510-306 510-308 510-309 510-405 510-410 510-701 510-702 510-802 510-888 60-DSF 60-DSFA680 600-199 630-005 630-006 630-007 630-008 640-444 640-460 640-461 640-553 640-554 640-692 640-721 640-722 640-760 640-792 640-801 640-802 640-811 640-816 640-821 640-822 640-861 640-863 640-864 640-875 640-878 640-893 640-911 640-916 642-035 642-052 642-053 642-054 642-055 642-061 642-062 70-503 exam 70-503 exam 70-503-VB exam 70-504 exam 70-504 exam 70-504-VB exam 70-505 exam 70-505 exam 70-505-VB exam 70-506 exam 70-506 exam 70-506-VB exam 70-506-VB exam 70-510 exam 70-511 exam 70-511 exam 70-512 exam 70-513 exam 70-513 exam 70-515 exam 70-516 exam 70-516 exam 70-518 exam 70-519 exam 70-521 exam 70-521 exam 70-521-VB exam 70-523 exam 70-523 exam 70-523 exam 70-526 exam 70-526 exam 70-526 exam 70-526 exam